Nedělní Bůh

30.10.2012 14:54

Často slýchávám pojem nedělní věřící, či nedělní křesťan. Ale nedělní Bůh? Víme, že Bůh je v neděli vždy "připraven" a "očekává" naši návštěvu kostela. Pokud se náhodou nedostavíme, je tam stále a příští neděli tam bude zas.

Na čem je založený náš vztah s Bohem? Náš vztah s Bohem máme prohlubovat především skrze lásku. Musíme milovat Boha celým svým životem. Nemůžeme Boha milovat, pokud máme pro něj vyhrazený jen jeden den v týdnu a dál si žijeme svůj vlastní život, kde nedovolíme Bohu příliš zasahovat do našich věcí.

Mohli bychom svůj vztah upevňovat s našimi nejbližšími jen tehdy, když bychom s nimi trávili pouze jeden den? Anebo se ozvali tehdy, pokud máme čas a nenarušuje to naše důležitější plány? Jaká by byla taková láska?

Musíme skutečně a opravdově, svou svobodnou vůlí, rozhodnout, co bude středem našeho života. Příliš mnoho kompromisů nikdy nemůže prohlubovat náš vztah s Bohem. Zhodnoťme naše každodenní konání. Kde všude vnímám odsun Boha kamsi do pozadí? Kam je vedena touha našeho srdce? Kam směřují naše myšlenky, naše přání a očekávání?

Náš vztah s Bohem má základ ve víře. Nemůžeme však tuto víru získat vlastními skutky. Je to Láska, která nás obdarovává. Láska obdarovávající nezaslouženě. Nehledí na naše skutky. Je ale první, kdo dává. Jak odpovíme? Přijmeme Lásku do svého života?

Uchovávejme v našem srdci tento poklad a nenechme si jej vzít rozumem, vycházejícím ne z naší mysli, ale z našeho srdce! Vždyť ještě není plně obrácené k Bohu, není zcela proměněné tak, abychom byli schopni plně odpovídat.

S důvěrou se obracejme každým dnem k Bohu. Nechejme se proměňovat Jeho svatým Duchem. Co bylo zaseto, nevytrhávejme, i když kolem vidíme mráz, či sucho. Když tisíckrát spadneme, nevzdávejme se. Zvedněme se a s nadějí vykročme zas a znovu. Bůh nežádá dokonalého vojína, jenž prošel výcvikem tábora a je připraven bez jediné chyby splnit rozkaz. Naše dokonalost, je opětovné vykročení v naději a přijmutí naší vlastní nedokonalosti. Nadějné očekávání ve víře směřované k Bohu. Tato naděje dá vyrůst také skutkům, jimiž budeme schopni odpovídat. Odpovídat na lásku láskou.

Kontakt

Petr Svoboda londons@centrum.cz