V  í  t  e  j  t  e

            Děkuji za náštěvu na těchto stránkách.

Převážně zde publikuji vlastní názory, úvahy a osobní zkušenosti.

 

 

 ÁRONSKÉ POŽEHNÁNÍ

Benedicat tibi Dominus et custodiat Te.

Ostendat faciem suam Tibi et misereatur Tui.

Convertat vultum suum ad Te et det Tibi pacem.

Dominus benedicat Te.

 

Ať ti požehná Hospodin a chrání tě.

Ať ti nakloní svou tvář a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí svou tvář a udělí ti pokoj.

Ať ti Pán žehná.

 

 

 

 

Kontakt

Petr Svoboda londons@centrum.cz